کمترین: 
3421.8
بیشترین: 
3421.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3421.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":3421.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398