کمترین: 
2611.6
بیشترین: 
2611.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 شهریور 1396 , 2611.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":2611.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398