کمترین: 
2635.3
بیشترین: 
2635.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 شهریور 1396 , 2635.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":2635.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398