کمترین: 
3028.1
بیشترین: 
3028.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 2 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3028.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":3028.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398