کمترین: 
496.4
بیشترین: 
496.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 2 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 496.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":496.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398