کمترین: 
950.2
بیشترین: 
950.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 2 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 950.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":950.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398