کمترین: 
900.2
بیشترین: 
900.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 2 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 900.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":900.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398