کمترین: 
4227.9
بیشترین: 
4227.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 2 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 شهریور 1396 , 4227.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":4227.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398