کمترین: 
3902.2
بیشترین: 
3902.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 2 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3902.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":3902.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398