کمترین: 
3307.5
بیشترین: 
3307.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 2 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 شهریور 1396 , 3307.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":3307.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398