کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 2 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 07:08","price":1.63},{"date":"1396/06/02 12:08","price":1.64},{"date":"1396/06/02 13:08","price":1.63},{"date":"1396/06/02 16:08","price":1.64},{"date":"1396/06/02 20:08","price":1.65},{"date":"1396/06/02 21:08","price":1.66},{"date":"1396/06/02 21:32","price":1.65},{"date":"1396/06/02 22:32","price":1.66},{"date":"1396/06/02 23:08","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398