کمترین: 
482
بیشترین: 
483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 15:00","price":483},{"date":"1396/06/01 15:10","price":482},{"date":"1396/06/01 16:10","price":483},{"date":"1396/06/01 16:20","price":482},{"date":"1396/06/01 16:30","price":483},{"date":"1396/06/01 16:50","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398