کمترین: 
602
بیشترین: 
603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 15:00","price":603},{"date":"1396/06/01 15:10","price":602},{"date":"1396/06/01 16:10","price":603},{"date":"1396/06/01 16:20","price":602},{"date":"1396/06/01 16:30","price":603},{"date":"1396/06/01 16:50","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398