کمترین: 
1648
بیشترین: 
1648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 1 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":1648}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398