کمترین: 
2280
بیشترین: 
2280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 1 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 2280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":2280}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398