کمترین: 
921
بیشترین: 
922
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":922},{"date":"1396/06/01 14:30","price":921},{"date":"1396/06/01 14:40","price":922},{"date":"1396/06/01 15:20","price":921},{"date":"1396/06/01 15:30","price":922}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398