کمترین: 
12585
بیشترین: 
12585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 1 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 12585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":12585}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399