کمترین: 
472
بیشترین: 
473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":472},{"date":"1396/06/01 14:30","price":473},{"date":"1396/06/01 14:40","price":472},{"date":"1396/06/01 15:00","price":473},{"date":"1396/06/01 15:10","price":472},{"date":"1396/06/01 15:20","price":473},{"date":"1396/06/01 15:30","price":472},{"date":"1396/06/01 16:10","price":473},{"date":"1396/06/01 16:20","price":472},{"date":"1396/06/01 16:30","price":473},{"date":"1396/06/01 16:50","price":472}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399