کمترین: 
3034
بیشترین: 
3036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":3034},{"date":"1396/06/01 14:30","price":3036},{"date":"1396/06/01 14:40","price":3034},{"date":"1396/06/01 15:20","price":3036},{"date":"1396/06/01 15:30","price":3034}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398