کمترین: 
3118
بیشترین: 
3119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":3118},{"date":"1396/06/01 14:30","price":3119},{"date":"1396/06/01 14:40","price":3118},{"date":"1396/06/01 15:20","price":3119},{"date":"1396/06/01 15:30","price":3118}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398