کمترین: 
590
بیشترین: 
591
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 1 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":591},{"date":"1396/06/01 14:30","price":590},{"date":"1396/06/01 14:40","price":591},{"date":"1396/06/01 15:00","price":590},{"date":"1396/06/01 15:10","price":591},{"date":"1396/06/01 15:20","price":590},{"date":"1396/06/01 15:30","price":591},{"date":"1396/06/01 16:10","price":590},{"date":"1396/06/01 16:20","price":591},{"date":"1396/06/01 16:30","price":590},{"date":"1396/06/01 16:50","price":591}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398