کمترین: 
1046
بیشترین: 
1046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 1 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":1046}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398