کمترین: 
3832
بیشترین: 
3833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3833 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":3832},{"date":"1396/06/01 14:50","price":3833}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398