کمترین: 
626000
بیشترین: 
627000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 1 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 626000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:06","price":627000},{"date":"1396/06/01 17:18","price":626000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398