کمترین: 
82541.8
بیشترین: 
82565.8
قیمت شاخص بورس امروز 1 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 82541.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 12:00","price":82565.8},{"date":"1396/06/01 15:00","price":82541.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398