کمترین: 
1117
بیشترین: 
1119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 1 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 10:30","price":1117},{"date":"1396/06/01 14:10","price":1118},{"date":"1396/06/01 16:30","price":1119},{"date":"1396/06/01 16:50","price":1118}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398