کمترین: 
4917
بیشترین: 
4921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 4917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 10:10","price":4918},{"date":"1396/06/01 14:10","price":4919},{"date":"1396/06/01 15:00","price":4921},{"date":"1396/06/01 15:10","price":4919},{"date":"1396/06/01 16:10","price":4918},{"date":"1396/06/01 16:20","price":4917},{"date":"1396/06/01 16:30","price":4918},{"date":"1396/06/01 16:50","price":4917}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398