کمترین: 
690.5
بیشترین: 
690.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 1 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 690.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":690.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398