کمترین: 
1957.3
بیشترین: 
1957.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 1 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1957.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":1957.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398