کمترین: 
56
بیشترین: 
56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 1 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":56}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398