کمترین: 
9937.9
بیشترین: 
9937.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 1 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 9937.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":9937.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398