کمترین: 
771.5
بیشترین: 
771.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 771.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":771.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398