کمترین: 
422.2
بیشترین: 
422.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 422.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":422.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398