کمترین: 
2425.4
بیشترین: 
2425.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 شهریور 1396 , 2425.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":2425.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399