کمترین: 
3135.6
بیشترین: 
3135.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3135.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":3135.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398