کمترین: 
51.6
بیشترین: 
51.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 1 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 51.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":51.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398