کمترین: 
283.3
بیشترین: 
283.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 1 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 283.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":283.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398