کمترین: 
8581.3
بیشترین: 
8581.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 1 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 8581.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":8581.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398