کمترین: 
906.2
بیشترین: 
906.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 1 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 شهریور 1396 , 906.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":906.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398