کمترین: 
881
بیشترین: 
881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 1 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":881}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398