کمترین: 
10936.7
بیشترین: 
10936.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 1 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 10936.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":10936.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398