کمترین: 
417.8
بیشترین: 
417.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 417.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":417.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399