کمترین: 
522.7
بیشترین: 
522.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 522.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":522.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398