کمترین: 
408
بیشترین: 
408
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 1 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 408 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":408}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398