کمترین: 
3412.7
بیشترین: 
3412.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3412.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":3412.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398