کمترین: 
2607.4
بیشترین: 
2607.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 شهریور 1396 , 2607.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":2607.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398