کمترین: 
2624.8
بیشترین: 
2624.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 شهریور 1396 , 2624.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":2624.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398