کمترین: 
496.2
بیشترین: 
496.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 1 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 496.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":496.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398