کمترین: 
945.2
بیشترین: 
945.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 1 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 945.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":945.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398