کمترین: 
899.6
بیشترین: 
899.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 1 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 899.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":899.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398